SKULPTUR

«balanse»

skulptur_raa_kraft_3.html
skulptur_balanse_2.html
 

Skulpturen “Balanse” er en “akrobatisk lek” med klassisk skulptur. Motivet er to atletiske menneskekropper (akrobater). Et viktig poeng er at det ikke er en av personene som balanserer den andre. Med en kraft nedenfra og en kraft ovenfra møtes de i et gjensidig balansepunkt og gjennom dette punktet balanserer de hverandre. Begge figurene, både den som bærer og den som blir båret, må være aktivt deltagende i denne akten. Dette prinsippet er for øvrig fundamentet for en klassisk kontrapost komposisjon. For kunstneren handler dette verket først og fremst om rytme, spenning og balanse, det som egentlig er essensen i hva en klassisk skulptør arbeider med.


Lillesund mottok Selvaaggruppens pris for “beste figurative skulptur” med denne skulpturen i 2001.


Fra September 2012 har denne skulpturen blitt utleid som utsmykking av Olje- og Energidepartementet i Oslo. (Flere er forøvrig tilgjengelig i opplag)

co/ Norsk Billedhoggerforening,

Hekkveien 5

0571 Oslo, Norway

+47 92 69 36 35

Skulptur & Kunst

www.skulpturkunst.blogspot.com