SKULPTUR

«maske»

skulptur_skrik.html
skulptur_maske_2.html
 

Denne masken er laget utifra prinsipper i Hellig Geometri. Inspirasjon er fra symbolet «livets blomst». Dette symbolet har blitt funnet i alle de eldste kulturene vi kjenner. I Leonardo da Vincis notater, kan man finne mange studier som viser at han var opptatt av dette symbolet.


Kunstneren ble inspirert av dette sammen med den «vitruvske mannen» da han fikk lyst til å lage en maske som symbolsk sett kunne representere alle menneskers maske altså en «universalmaske». Ideen er den at vi alle er maskebærere psykologisk sett. Men hvis vi fikk tilgang til hverandres perspektiv ville kommunikasjonen oss imellom bli helt klar. I vår bevissthet, er verden tilslørt for oss av det såkalte «mayas slør» dvs. vi «fargelegger» verden med vårt ego som verdisetter vårt eget syn ovenfor andres. Hvis vi kunne se gjennom vår neste sine øyne uten dette verdisynet, ville der ikke være grunnlag for konflikt.

co/ Norsk Billedhoggerforening,

Hekkveien 5

0571 Oslo, Norway

+47 92 69 36 35

Skulptur & Kunst

www.skulpturkunst.blogspot.com