SKULPTUR

«samtale»

skulptur_skrik.html
skulptur_maske.html
 

Skulpturen «Samtale» tar utgangspunkt i den sokratiske dialog. Skulpturen består av to filosofer som knyttes sammen med ett felles skjegg. Skulpturen handler om den dualistiske strukturen bak alle språk. Helheten deles opp i polariteter, hvor delene forklarer hverandre. Dette temaet handler også om forening. Mange har opplevd at i en dyp samtale kan det virke som om det ikke lenger er to som samtaler, men en enhet som samtaler gjennom de to personer som er tilstede. I samtalen genereres et felles «felt» som er større (eller nærmere virkeligheten) en partene hver for seg. Man kan også påstå at i en god samtale er ikke målet å vinne argumentasjonen, men å komme fram til beste felles løsning.

co/ Norsk Billedhoggerforening,

Hekkveien 5

0571 Oslo, Norway

+47 92 69 36 35

Skulptur & Kunst

www.skulpturkunst.blogspot.com