SKULPTUR

«skjeggemann»

skulptur_livsnyteren_2.html
skulptur_skjeggemann_2.html
 

co/ Norsk Billedhoggerforening,

Hekkveien 5

0571 Oslo, Norway

+47 92 69 36 35

Skulptur & Kunst

www.skulpturkunst.blogspot.com         

Skulpturen «skjeggemann» er den første en serie fantasiportretter kalt «Skjeggemenn». Disse skulpturene er ikke ment som litterære verk fra kunstnerens side, men temaet er betinget av tid og kultur. Det spenner seg fra patriakalske maktstrukturer og visdomssymbol, til skjegg og hår i hippie bevegelsens frihet- og fredssymbolikk.


Felles for skjeggemann-skulpturene er møtet mellom konkret figurasjon (ansikt/ hode), og de mer rytmisk, flytende massene av hår og skjegg. Det visuelle uttrykket er det bærende i disse skulpturene. Det er særlig forholdet mellom figurasjon og de mindre figurative elementene jeg er opptatt av.


Når det gjelder komponeringen av de såkalte "rytmisk, flytene massene",  har Lillesund hentet inspirasjon til dette fra de organiske bevegelsene som finnes i naturen. Ved å studere Leonardo da vinci, kan man se hvordan han brukte vann, som utgangspunkt for å forstå naturens prinsipper/ lover for bevegelse. Noen andre fine, visuelle kilder er skyformasjoner eller hvordan dyr operer i flokk. Dette er samme prinsippene som for naturens vekst.


-se kunstnerens blogginnelgg om Leonardo:

"Leonardo daVinci og Skulptur. Hvilken innsikt hadde Universalgeniet i Formproblematikk? Hva er Leonardo daVinci´s Form-kode?"


Les mer om skulpturen «skjeggemann» her:

http://skulpturkunst.blogspot.no/2011/10/skjeggemann-skulptur-endelig-stpt-i.html